Wat zijn onze speerpunten?

Beroepsonderwijs
Het faciliteren van onderwijs is hèt middel om kinderen en jongeren een betere toekomst te bieden. Daarom financiert SAC al jaren kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. De laatste jaren leggen wij steeds meer prioriteit bij beroepsonderwijs omdat juist een vakdiploma jongeren in staat stelt een bijdrage  te leveren aan de samenleving en een eigen toekomst op te bouwen voor zichzelf en hun gezin.

Duurzaamheid en draagvlak
SAC hecht veel waarde aan duurzaamheid en aan draagvlak bij de lokale gemeenschap. Wij streven ernaar om ons in overleg met de lokale organisaties na een afgesproken aantal jaren terug te trekken en een project over te dragen aan de lokale gemeenschap. Zo is de continuïteit van het project gegarandeerd en kan SAC elders weer een nieuw project steunen.
Om te zorgen dat de lokale gemeenschap financieel in staat is tot deze overdracht, worden er cursussen lokale fondsenwerving aangeboden. Daarnaast constateren wij dat de NGO’s met wie wij samenwerken een steeds beter contact met de lokale overheid opbouwen, waardoor de financiering van projecten soms door de lokale overheid wordt overgenomen.