Doneer aan Stichting Actie Calcutta

Maak een keuze uit onderstaande opties en scroll naar beneden om te doneren.
Sponsor een kind (€ 120,- p/jaar)
U kunt helpen door een kind te sponsoren dat in een hostel verblijft en van daaruit naar school gaat. Zo kan ook een kind uit een verafgelegen gebied toch naar school! Voor € 120,- per jaar zorgt u voor onderdak, voeding , gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding.
Steun een kleuterschooltje
In steeds meer dorpen worden onder een boom of in een hut kleuterschooltjes opgericht. Kleuters worden er met dansjes en liedjes schoolrijp gemaakt voor een basisschool in de omgeving. Ook leren de kinderen daar de eerste beginselen van de officiële taal van de deelstaat. Dat is de taal die op de scholen wordt gebruikt. Thuis spreken de kinderen een andere taal.
Steun een bijlesschooltje
In bijlesschooltjes krijgen dorpskinderen die elders naar een basisschool gaan dagelijks les in de officiële taal van de deelstaat. De lessen op school worden in die officiële taal gegeven. Dorpskinderen kunnen dat onderwijs moeilijk volgen omdat ze thuis een andere taal spreken. De kinderen krijgen hier ook bijles in de schoolvakken, zodat ze de lessen op de overheidsschool goed kunnen volgen
Een online onderwijsprogramma voor kinderen met een fysiek rugzakje (P22-16)
Binnen dit project wordt een online onderwijsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor kinderen met een fysieke beperking. In de coronaperiode is het aangepaste onderwijs voor deze kinderen twee jaar gesloten geweest. Daarna bleek het moeilijk om het weer op te starten omdat de opvangruimte niet meer adequaat was. Er is toen besloten om voor deze leerlingen met hun heel verschillende handicaps een online onderwijsprogramma te ontwikkelen. Dit programma gaat uit van een andere benadering van leren. Het is vooral gebaseerd op plezier en interesse van de leerlingen. Toegezegde bijdrage van SAC: € 3.600
Engelstalig onderwijs voor slimme straatkinderen (P22-25)
In Calcutta is een organisatie die zich al jarenlang inzet voor onderwijs aan straatkinderen van verschillende leeftijd. Bij dit straatonderwijs komen zij geregeld kinderen tegen met bovengemiddelde kwaliteiten. Binnen dit project wordt deze slimme kinderen aanvullend onderwijs aangeboden op een Engelstalige middelbare school. Zo krijgen deze begaafde straatkinderen de kans om zich verder te ontwikkelen. Een diploma van dit type school zal hen extra mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt. Mogelijkheden die zij anders nooit zouden hebben gehad. Toegezegde bijdrage van SAC: € 5.813
Weer 100 kinderen in een sloppenwijk naar school! (P23-04)
In de sloppenwijk Solo Bigha in Calcutta wonen families die vanuit naburige dorpen naar de grote stad zijn getrokken op zoek naar werk. De mannen doen werk als schoonmaker, bouwvakker of straatventer. De families wonen in overvolle hutjes die bij de overheid niet staan geregistreerd. In 2015 is een NGO er samen met de bewoners een eenvoudig schooltje gestart dat later met geld van SAC werd opgeknapt en uitgebouwd. De kinderen die daar toen les kregen zijn doorgestroomd naar een overheidsschool. Daarom is er nu plaats voor 100 nieuwe kinderen uit deze sloppenwijk. Om dit voorschools onderwijs een jaar lang mogelijk te maken heeft SAC een bijdrage van €5.225 toegezegd.
Vaardigheidstrainingen in 40 plattelandsdorpen in Odisha (P22-12)
Dit trainingsproject met ruim 600 deelnemers heeft een heel diverse doelgroep. Er doen meisjes en jonge vrouwen aan mee, maar ook werkloze migrantenarbeiders die uit de grote steden zijn teruggekeerd naar hun geboortedorp. De volgende vaardigheidstrainingen worden aangeboden: kaarsen maken voor slechtzienden, champignonteelt, duurzame landbouw, modeontwerpen, computergebruik voor visueel zeer beperkte jongeren en biologische moestuin. Dankzij deze vaardigheden zullen de deelnemers als werknemer in hun levensonderhoud kunnen voorzien of met een eigen onderneming zelf werkgelegenheid creëren. Toegezegde bijdrage van SAC: € 12.493
Jongeren in Calcutta ontwikkelen vaardigheden voor betaald werk (P22-15)
Dit is een éénjarig project voor jongeren en jonge vrouwen in Barrabazar, een sloppenwijk in Noord-Calcutta. De deelnemers ontwikkelen hier vaardigheden om betaald werk te kunnen krijgen. Via dit project worden ze opgeleid voor werk in een schoonheidssalon, in een naaiatelier en voor computerwerkzaamheden. De jongeren leveren zelf een financiële bijdrage aan het project. De uitvoerende organisatie streeft ernaar dat dit project volgend jaar zelfvoorzienend wordt. Toegezegde bijdrage van SAC: € 8.101
Nieuwe overkapping en muren voor twee bijlesschooltjes (P22-05)
In bijlesschooltjes krijgen dorpskinderen dagelijks bijles in vakken die ze op de overheidsschool niet goed kunnen volgen omdat zij thuis een andere taal spreken dan de taal van de school. Deze schooltjes worden ook gebruikt voor ouderbijeenkomsten en gezondheidscursussen voor moeders. Twee van die gebouwtjes, in de dorpen Lakhikundi en Banghati vlakbij de stad Dumka, kunnen niet meer gebruikt worden omdat het regenwater naar binnen gutst en van één gebouwtje zijn zelfs de muren ingestort. Daarom wordt aan SAC gevraagd om twee nieuwe tinnen overkappingen en een geheel nieuwe gemetselde muur. De dorpsgemeenschap financiert zelf de aansluiting op de elektriciteit. Aan SAC wordt een bedrag van € 4200,- gevraagd.
Een keuken en een wasruimte voor een jongenshostel in Orissa (P22-13)
In het jongenshostel in Orissa is de aanleg van een nieuwe keuken en wasruimte van groot belang voor het verbeteren van de hygiënische omstandigheden. Ook voor de veiligheid van de jongens die er verblijven zal dat een duidelijk voordeel opleveren. De aanvraag is inhoudelijk goed gemotiveerd en voorzien van een degelijke bouwtekening. Toegezegde bijdrage van SAC: € 14.127
Vrije gift
U kunt natuurlijk ook een vrije gift aan onze organisatie doen. Wij zorgen dat het dan goed besteed wordt.
Jubileumproject
Voor ons jubileum hebben wij gekozen voor 5 onderwijscentra die aangestuurd worden door het Social Development Centrum ABSK in Burdwan waarmee wij al jaren samenwerken. Voor deze vijf onderwijscentra rondom Burdwan met elk een looptijd van 3 jaar zijn de totale kosten begroot op € 47.000, -

Bedrag