Kindsponsoring

Veel kinderen van kasteloze ouders of van inheemse stammen gaan niet naar school. Ze wonen vaak op het platteland, in dorpjes van enkele honderden gezinnen. De dichstbijzijnde basisschool is veel te ver weg. Daarom is er voor deze kinderen de mogelijkheid om tijdens hun schoolperiode in een hostel te wonen.

 Zo’n hostel ligt altijd vlakbij een school voor basis- of voorgezet onderwijs. Er zijn hostels voor jongens en voor meisjes. De kinderen krijgen daar onderdak, huiswerkbegeleiding, gezonde voeding en medische zorg.
Voor de toekomst van de kinderen is zo’n verblijf in een hostel erg belangrijk. Er is veel aandacht voor persoonlijke vorming, sociale vaardigheden, sport en culturele activiteiten.
Steeds meer ouders raken overtuigd van het belang van onderwijs en melden hun kinderen aan voor een school bij een hostel.  Maar veel ouders kunnen het verblijf van hun kind in een hostel niet zelf betalen. 

U kunt helpen door een kind te sponsoren dat in een hostel verblijft en van daaruit naar school gaat.
Uw donatie wordt verdeeld over dat kind en andere kinderen in het hostel.
Voor € 120,- per jaar zorgt u voor onderdak, voeding , gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding.
Het is belangrijk dat kinderen hun school kunnen afmaken. Daarom is het fijn als u bereid bent een kind meerdere jaren achtereen te sponsoren. Maar uiteraard kunt u uw sponsorschap ook na een jaar beëindigen.