Giften en belastingvoordeel

SAC steunen met belastingvoordeel

Wilt u SAC financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! SAC is namelijk erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, is uw gehele gift zonder drempel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit omdat giften aan SAC altijd aftrekbaar zijn, maar met periodieke schenkingsovereenkomst is er geen inkomensafhankelijke drempel en ook geen maximum.

Voordeel voor u èn voor de kinderen in India
Voor u is het fiscaal voordelig om SAC met een periodieke gift te steunen.
Voor de kinderen in India betekent het meer continuïteit in de facilitering van hun onderwijs.

Direct regelen
Tegenwoordig hoeft u niet meer naar een notaris om een periodieke gift te regelen.
U kunt nu eenvoudigweg een schenkingsovereenkomst downloaden.
Dit PDF-document kunt u op uw computer invullen. (Op een tablet is dit niet mogelijk)

Meer informatie
Door te klikken op onderstaande documenten treft u informatie aan over schenken met belastingvoordeel en over het invullen van de schenkingsovereenkomst.
www.belastingdienst.nl/giften
Schenkingsovereenkomst SAC incl. toelichting


Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met: office@actiecalcutta.nl