Maria Asunta
9 februari 2017
P 17-10: Beroepsopleiding voor slachtoffers van mensenhandel
9 februari 2017

Santoshi Tudu

Hoe het weer goed kwam met het Santalmeisje Santoshi Tudu…

Santoshi Tudu, een meisje van de Santalstam, zat op school altijd achteraan. Hoewel ze goed haar best deed, wist ze zich geen raad als de onderwijzer haar iets vroeg. Want in het dorp van Santoshi spreken ze Santali, terwijl op school Bengali wordt gebruikt, de officiële taal van de staat. Vanwege dat taalprobleem waren de schoolresultaten van Santoshi steeds bar slecht. Gelukkig werd er voor dit meisje een goede oplossing gevonden.
Santoshi kon terecht bij het trainingscentrum in Kamarpara. Samen met andere kinderen kreeg ze daar hulp bij haar huiswerk van een bijlesleraar. Deze sprak beide talen goed en kon dankzij dit werk zijn eigen studie betalen. Door de bijlessen gingen de prestaties van Santoshi met sprongen vooruit. Ze deed ook mee aan een training voor persoonlijkheidsontwikkeling.
Nu zit ze in het 2e jaar van het vmbo. Haar klassenleraar benoemde haar zelfs tot ’klassenoudste’ vanwege haar uitstekende prestaties!